Romu Keinänen är en ärligt lokal skrothandlare i din tjänst

Romu Keinänen Ab är ett familjeföretag med metallåtervinning som specialitet.

Vi har ca 58 fast anställda och vår omsättning uppgick under 2021 till ca 59,4 miljoner euro.

Vi samlar in, tar emot och bearbetar återvinningsbar skrot från industrin, rivningsobjekt, jordbruket och samhället.

Den sorterade och bearbetade råvaran levererar vi sedan till exportmarknaden eller till den inhemska industrin.

Vi har både företags- och privatkunder med skrot som varierar från sardinburkar till elverk.

Vi vill bidra till utvecklingen av materialåtervinning och främja återvinningskulturen inom vårt område.

Miljöansvar innebär också konkreta handlingar i form av övervakning av den egna verksamheten och samarbete med miljömyndigheter och boende i närområdet.

Vi har tre godkända anläggningar för återvinning av metallskrot, en i Esbo, en i Vanda och en i Karis.

Vi är medlem i Skrothandlarnas förbund.