Återanvändning av metall

Återvunnen metall ersätter råvarumetall inom metallindustrin. Samtidigt sparar man stora mängder energi i såväl transportkedjan som i de olika industriella processerna.

Vi tar bäst hand om vår miljö genom att samla in återvinningsbart material och bearbeta det så effektivt som möjligt så att materialet kan återanvändas effektivt som industriråvara.

Effektiv återvinning minskar användningen av icke-förnybara naturresurser, sparar på energi och miljö och bidrar till hållbar utveckling.