Skrotupplag

Anläggningar i Esbo och Vanda

Skrotanläggningar i Esbo och Vanda är särskilt avsedd för företags- och privatkunder i huvudstadsregionen. Vi köper och tar emot metallskrot och färgmetall från både företag och hushåll. Vi är också en auktoriserad mottagningsplats för skrotfordon.

Vi hämtar större skrotpartier med lastbil eller tillhandahåller en container för skrothämtning. Vi tar ut en avgift för hämtning av mindre skrotpartier eller enstaka maskiner. Vid behov hämtar vi även skrotfordon i vårt närområde.

Vi lämnar vid behov råd om vilket tillvägagångssätt eller vilket av våra verksamhetsställen som lämpar sig bäst i det aktuella fallet.

Se kontaktuppgifterna för Esbo och Vanda

Verksamhetsstället i Karis

Skrotanläggningen i Karis är särskilt avsedd för företags- och privatkunder i Västnyland. Tack vare den mycket effektiva bearbetningskapaciteten på anläggningen i Karis är det helst vid anläggningen i Karis som vi tar emot fullastade lastbilar med skrot från längre håll. Anläggningens kapacitet levereras av en 1 000 ton pressklipp från Metso Lindemann.

Vi köper och tar emot metallskrot och färgmetall från både företag och hushåll. Vi är också en auktoriserad mottagningsplats för skrotfordon.

Vi hämtar större skrotpartier med lastbil eller tillhandahåller en container för skrothämtning. Vi tar ut en avgift för hämtning av mindre skrotpartier. Vi lämnar vid behov råd om vilket tillvägagångssätt eller vilket av våra verksamhetsställen som lämpar sig bäst i det aktuella fallet.

Se kontaktuppgifterna för Karis