Återvinning av elektriska brytare som innehåller SF6

SF6 som också heter svavelhexafluorid är en fluorerade växthusgas som används i vissa mindre elektriska brytare samt olika högspänningsbrytare. I Europa är det obligatoriskt att återvinna eller förstöra SF6-gasen i elutrustning.

Återvinning av SF6

SF6 måste återvinnas då service utförs på brytare och före brytare tas ur bruk. För att utföra arbetet krävs det av företaget ett innehava ett relevant certifikat samt kunnig och registrerad personal.  Tukes övervakar och beviljar loven till företagen och de enskilda personerna som får utföra denna service.

Vi erbjuder er en fullständig återvinningsservice som innehåller följande

  • Tömning av gasen från elbrytaren eller aparaten med tillämpad specialutrustning.
  • Skrotningsintyg samt dokumentering av tömningsarbetet.
  • Återvinning av den tillvaratagna gasen enligt de gällande bestämmelserna.