Bli snabbt av med skrot - flexibel och effektiv hämtning av metallskrot

Vi hämtar din skrot

Vi hämtar metallskrot i Nyland snabbt och med en högkvalitativ maskinpark; vid behov använder vi oss av magnet för att plocka upp blandat metallskrot på exempelvis gårdar. Vår kompetenta personal ser till att arbetet utförs på ett trevligt och effektivt sätt.

Våra kunder har positiva erfarenheter av oss och den feedback vi fått av våra kunder visar att våra tjänster överträffar förväntningarna.

Beställ snabb och effektiv hämtning av metallskrot

  • Tömning av produktionslokaler
  • Köp av utgående lager
  • Hämtning av jordbruksskrot
  • Hämtning av skrotbilar

Vi kommer och hämtar skroten. Du kan få ett skrotintyg som bevis på skrotningen om du vill.

Ring och fråga om vi vill betala för möjligheten att rensa bort skroten hos dig