Romu Keinänen on reilusti paikallinen, palveleva romuliike

Romu Keinänen Oy on metallinkierrätykseen erikoistunut perheyritys.

Meillä työskentelee vakituisesti n. 58henkeä ja liikevaihtomme oli vuonna 2021 n. 59,4 miljoonaa euroa.

Keräämme, vastaanotamme ja käsittelemme kierrätettävää teollisuus-, purku-, maatalous- ja yhdyskuntaromua.

Lajitellun ja käsitellyn uusioraaka-aineen toimitamme edelleen vientiin tai kotimaan teollisuuden tarpeisiin.

Asiakkaitamme ovat niin yritys, kuin yksityishenkilöt ja kierrätettävien tuotteiden koko vaihtelee sardiinipurkista sähkölaitokseen.

 

Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusperiaatteet

  • Romu Keinäsen toiminnan ytimessä ovat paikallisuus, helposti lähestyttävyys, luotettavuus ja yksilöllinen palvelu.
  • Tehokkuutemme, asenteemme ja sitoutuneet työntekijämme takaavat toimintamme korkean laadun, mikä edistää asiakkaidemme liiketoimintaa ja ympäristöarvoja nyt ja tulevaisuudessa.
  • Laatu, ympäristönsuojelu ja turvallisuus korostuvat kaikessa mitä teemme.
  • Prosessimme ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Arvioimme ja kehitämme niitä jatkuvasti.
  • Tunnistamme toimintamme riskit ja mahdollisuudet ja varaudumme niihin etukäteen.
  • Jokainen työntekijämme vastaa laadusta, ympäristöstä ja turvallisuudesta oman toimintansa osalta ja toimii esimerkkinä muille.
  • Työntekijöillämme on oikeus keskeyttää työskentely, jos olosuhteet ovat turvattomat tai jos työn laatu vaarantuu.
  • Mielestämme kaikki laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamat ovat vältettävissä. Jos poikkeamia kuitenkin tapahtuu, tunnistamme, raportoimme ja tutkimme ne ja estämme niiden uusiutumisen.
  • Noudatamme toiminnassamme lakeja ja määräyksiä.

Haluamme olla mukana kehittämässä uusioraaka-aineen kierrätystä sekä edistää kiertotalouskulttuurin toteutumista alueellamme.

Vastuunkantaminen ympäristöstä tarkoittaa käytännöntekona myös jatkuvaa omavalvontaa sekä yhteistyötä ympäristöviranomaisien ja lähiasukkaiden kanssa.

Toimimme kolmella metalliromunkierrätykseen ympäristöluvan saaneella laitoksellamme Espoossa, Vantaalla sekä Karjaalla.

Olemme Romukauppiaiden liiton jäsen.

Ota yhteyttä lomakkeella

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.