EN SCHYSST OCH GENUINT LOKAL SKROTHANDLARE I NYLAND

Vi köper och tar emot olika stora skrotpartier samt fordon för skrotning.

VI KÖPER METALLSKROT TILL DAGSPRIS OCH TAR EMOT OLIKA STORA SKROTPARTIER

  • Vi tar emot bilar för skrotning och hämtar dem i närliggande områden utan avgift.
  • Vi tar emot och hämtar i närliggande områden stora och små skrotlass.
  • Vi tömmer industrilokaler, slutlager, jordbruk, gårdsområden samt motsvarande på metallskrot.
  • Vi demonterar till exempel gamla arbetsmaskiner samt produktionslinjer, pannrum och oljebehållare.
  • Vi hämtar och tar emot skrot från hushåll.
  • Vi levererar skrotcontainer för återvinning av metallskrot.
  • Vi köper skrotackumulatorer, koppar, mässing, aluminium, elmotorer, tenn, kretskortsskrot och kablar; allt från sardinburkar till elkraftverk.
  • Ring och fråga mer!

CONTAINER- OCH HÄMTTJÄNSTER

Keinänens depåer har massvis med olika stora, representativa skrotcontainer, som är redo att återvinna ditt metallskrot och ge det ett nytt liv.

Vi levererar container för tillfälliga behov samt ingår fortlöpande och tidsbundna metallåtervinningsavtal som en ”totaltjänst”. Vid behov binder vi skrotets pris till världsmarknadspriset.

Vi har även utrustning för hämtning, från skåpbilar till kombinationsfordon. Vi har även kombinationsfordon utrustade med en materialgripare, vilket gör det enkelt att lyfta upp material på fordonet. Vi har även en egen lavettbil.

HÄMTNING OCH MOTTAGANDE AV BILAR FÖR SKROTNING

Tre enkla steg till ett liv utan ansvar:

1. Kom till Romu Keinänens verksamhetsställe och ha med dig ett identitetsbevis samt bilens identifikationsuppgifter (registrerings- eller chassinummer)

2. Vi avskriver fordonet ur registret och kommer vid behov överens om ett datum för hämtning. Du kan även själv lämna in din bil till vårt verksamhetsställe.

3. Om du äger fordonet, kan du upprätta en fullmakt för skrotning samt beställa hämtning via denna länk https://romukeinanen.fi/auton-romutus/

DEMONTERING

Vi demonterar alla metallkonstruktioner oavsett storlek: ackumulatorer i hushåll, behållare och pannor, el- och värmecentraler i industrier, produktionsmaskiner, produktionslinjer och lager. Vi utför även skärbrännings-, dragnings- och lyftentreprenader.

Vi tillhandahåller små och stora entreprenader som en totaltjänst. Jobbet görs omsorgsfullt och med god yrkesskicklighet. Projekten planeras ingående, tidtabellerna håller och en arbetsplats är alltid snygg och städad när vi lämnar den.

Vi utför olika stora entreprenader för konsumenter, företag och sammanslutningar.

Ring oss tfn040 749 4590 eller sänd e-post info@purkukeinanen.fi.

Läs mera på Purku Keinänens webbplats www.purkukeinanen.fi.

TÖMNING AV SF6-GASAPPARATER

SF6-gas, som även kallas svavelhexafluorid, är en mycket stark fluorerad växthusgas, som används i en del små elomkopplare, apparater samt i olika högspänningskopplare. Enligt lag är det obligatoriskt i Europa att återvinna eller förstöra SF6-gas.

Vi har TUKES tillstånd att tömma Sf6-gasapparater, samt utrustning som planerats enkom för detta ändamål. I enlighet med lagen upprättar vi alltid en rapport om arbetet.