ATT AVSLUTA SF6-GASAPPARATER OCH TILLVARATA SF6-GAS

SF6-gas, som även kallas svavelhexafluorid, är en mycket stark fluorerad växthusgas, som används i en del små elomkopplare, apparater samt i olika högspänningsomkopplare. Enligt lag är det obligatoriskt i Europa att återvinna eller förstöra SF6-vinna gas.

Tömma och återvinna SF6-gas och apparater

SF6-gas ska återvinnas eller förstöras alltid när man utför underhåll på omkopplarna eller när apparaterna upphör att användas. För att utföra arbetet krävs tillstånd. Tukes beviljar tillstånden samt övervakar företag och personer som utför denna tjänst. För att utföra arbetet ska företaget ha relevanta intyg samt personal som är certifierad och utbildad för uppgiften.

Tjänst för avslutande

  • Tömning av gas ur elomkopplare, eller apparat med utrustning som framtagits för detta ändamål.
  • Skrotintyg och dokumentation av tömningen.
  • Tillvaratagande av gas och relevant förstöring i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

SF6-Kaasu

KONTAKTA OSS

Kontakta oss och fråga mera om tjänster som anknyter till SF6-gas

Toni Keinänen
Toni Keinänen

Skrothandlare, VD

+358 44 033 0408 toni.keinanen@romukeinanen.fi