Skrotning av fordon

Fyll i formuläret nedan för att beställa en fordonsskrotning

Skrotning av fordon

När bilen kommit till vägs ände i fråga om säkerhet, köregenskaper och driftskostnader är Romu Keinänen Ab den rätta kostnadsfria bilåtervinningen. Avgiftsfri ovhämtning inom en radie på ca 30 km från våra stationer. Vid längre transportsträckor, var god och kontakt oss.

OBS! Avgiftsfri avhämtning gäller endast hela fordon, inte enbart chassin. Om något oklart, ring.

Vi tar emot fordon vid 3 mottagningspunkter. Du kan skrota ditt fordon på varje punkt samt vid behov boka gratis hämtning av ditt fordon.

Hur skrotar jag min bil?

Du gör det enklast genom att besöka en av våra mottagningspunkter eller med hjälp av blanketten här intill. När du besöker vår mottagningspunkt ska du ta med identitetsbevis och bilens identitetsuppgift (registernummer, chassinummer, registreringsbevis el.dyl.).

Beställer du skrotning med blanketten intill (avregistrering och beställning av hämtning av fordonet) behöver du identifiera dig via din nätbank så att vi kan kontrollera att den som lämnar in bilen har rätt att skrota den. Det går snabbt och enkelt att fylla i blanketten intill.

Beställer du skrotning åt annan kan du besöka vårt kontor med fordonsägarens fullmakt.
Ladda ner här.

Hur förbereder jag mig för fordonshämtning?
Hämtningen går lättare om du lämnat alla nödvändiga uppgifter och kontrollerat att de stämmer. Se till att bilen som ska hämtas är enkelt åtkomlig via vägnätet och att det finns tillräckligt med utrymme kring bilen.  Ligger bilen längs med en hårt trafikerad gata eller väg, under ett tak, i ett garage eller på annat sätt svåråtkomligt ska kunden ALLTID ta kontakt med Romu Keinänen och säkerställa att bilen kan hämtas. Romu Keinänen kan ensidigt och utan ersättning avboka hämtningen om bilen inte utan problem kan lyftas upp på hämtningsfordonet.

Fordon hämtas i huvudsak med en kranbil som motsvarar en sopbil storleksmässigt. Se till att det finns utrymme kring fordonet som ska hämtas så att kranbilen kan parkeras i fordonets omedelbara närhet. Bilen som ska hämtas får inte ligga under elledningar eller andra hinder.

När hämtas bilen?
Romu Keinänen hämtar bilen inom tre (3) vardagar efter det att beställningen bekräftats. Om detta inte är möjligt meddelar Romu Keinänen kunden ett nytt hämtningsdatum och anledningen till uppskjutningen.

Genom att lämna ditt fordon till oss säkerställer du att skrotningen sker enligt lagarna:

Om fordonet inte är registrerat i Finland

  • ta fordonet till oss eller besök vår mottagningspunkt för att boka hämtning. När du besöker vår mottagningspunkt ska du ha identitetsbevis och registerutdrag för det utländska fordonet med dig.
  • när du fått ditt skrotningsintyg ska du lämna intyget tillsammans med bilens registreringsskyltar till fordonsregistermyndigheten i landet där fordonet är registrerat.
  • du ska begära att fordonet avregistreras permanent i det aktuella landet.

Se våra hämtningsområden på kartan nedan

Var vänlig och acceptera cookies för att se innehållet

Acceptera cookies