INFO OM FÖRETAGET

Romu Keinänen är ett schysst skrotföretag med god betjäning

Romu Keinänen Oy är ett familjeföretag specialiserat sig på metallåtervinning.

Vår koncern har cirka 74 ordinarie anställda och vår omsättning år 2022 var cirka 57 miljoner euro.

Vi samlar, tar emot och behandlar demonterat skrot och skrot från industrier, jordbruk och samhällen.

Returråvara som sorterats och behandlats levereras vidare för export eller för industrin i Finland.

Vår kunder är såväl företag som privatpersoner och storleken på de produkter som återvinns är allt mellan en sardinburk och ett elkraftverk.

Vi vill vara med och utveckla återvinningen av returråvara samt främja en kultur om gynnar cirkulär ekonomi i vår region.

Ansvaret för miljön innebär i praktiken även kontinuerlig egenkontroll samt samarbete med miljömyndigheterna och invånarna i närområdet.

Vår verksamhet drivs vid tre anläggningar som beviljats miljötillstånd för återvinning av metallskrot: i Esbo, Vanda och Karis.

Vi är medlem av Romukauppiaiden liitto (Förbundet för skrothandlare).

VÅR ANLÄGGNING I ESBO

Anläggningen i Köklax i Esbo är Romu Keinänen Oy:s första skrotgård och grundades år 2001.

Gården är Romu Keinänen Oy:s minsta skrotgård med arean 0,33 h.

Verksamhetsstället i Köklax är vårt huvudkontor.

Anläggningen i Esbo betjänar företags- och privatkunder i huvudstadsregionen.

Vid anläggningen i Esbo behandlades år 2022 nästan 3 700 st. fordon för skrotning.

Vi köper och tar emot metallskrot och icke-järnmetaller av både företag och hushåll. Vi är ett officiellt mottagningsställe för fordon som ska skrotas.

VÅR ANLÄGGNING I KARIS

Vår anläggning på 1,58 h Bäljars i Karis grundades år 2008 och betjänar särskilt företags- och privatkunder i Västra Nyland.

Anläggningen i Karis har mycket effektiv behandlingskapacitet och därför tar vi helst emot hellaster som körs långa sträckor till vår anläggning i Karis. Anläggningens produktionskapacitet utgörs av Metso Lindemanns stålskärare på 1000 ton.

Karis har även en lyftanordning, och med den kan vi lyfta upp stycken på till och med 45 ton från en last. Vi har ett eget skärbränningsteam, och i Karis kan vi enkelt skära och bränna stora stycken som har en besvärlig form.

I Karis förädlas i praktiken nästan allt svart järn. Karis har utmärkta kommunikationer till hamnen i Ingå, och därifrån skeppas nästan allt stålskrot som avgår från oss.

Vi köper och tar emot metallskrot och icke-järnmetaller av både företag och hushåll. Vi är ett officiellt mottagningsställe för fordon som ska skrotas.

VÅR ANLÄGGNING I VANDA

Skrotgården på 1,76 hektar i Sjöskog i Vanda öppnades år 2018.

Anläggningen i Vanda betjänar företags- och privatkunder i huvudstadsregionen och i Östra Nyland.

Vid anläggningen i Vanda förädlar vi och sätter i container i praktiken alla icke-järnmetaller i vårt företag.

Anläggningen har en egen skärare och två containerhållare.

Goda trafikförbindelser till hamnen i Nordsjö, och därifrån sänds merparten av de förädlade icke-järnmetallerna vidare till våra industrikunder.

Vi köper och tar emot metallskrot och icke-järnmetaller av både företag och hushåll. Vi är ett officiellt mottagningsställe för fordon som ska skrotas.

Metall för återvinning

Återvunna metaller ersätter jungfruliga råämnen i metallindustrin. Samtidigt sparas mycket energi såväl inom transporterna som i olika processer inom industrin. Vi tar hänsyn till miljön genom att insamla återvinningsbar metall och behandla den så effektivt som möjligt för att bli returråämne inom industrin.

Effektiv återvinning minskar användningen av icke-förnybara naturresurser, sparar energi och miljö samt gynnar den hållbara utvecklingen.

kierratys

Genuint lokal, schysst skrothandlare - hos oss är det alltid en människa som svarar när du ringer

Vi hämtar skrotmetaller i Nyland snabbt och med bra maskiner, vid behov använder vi magnet för att samla metallhack till exempel på gårdsområden. Vår yrkeskunniga personal ser till att jobbet sköts på ett vänligt och effektivt sätt.

Våra kunder har goda erfarenheter av oss. Enligt den respons vi får av kunderna gör vi ett bättre jobb än väntat.

Vi har tre mottagningsställen för att ta emot fordon Vid alla våra anläggningar kan man avsluta ett fordon som ska skrotas samt vid behov komma överens om hämtning av fordonet utan avgift.

Information för nätfakturering

Operatör: Apix Messaging Oy (003723327487)
Nätfaktureringsadress: 003716351438
EDI-kod: 003716351438

Om ni inte har möjlighet att sända en nätfaktura, sänd en pappersfaktura till
Romu Keinänen Oy
PB 16112
00021 LASKUTUS

 

PURKUKEINÄNEN OY DEMONTERAR

För att skanningstjänsten ska kunna behandla er faktura ska faktureringsadressen även skrivas ut på fakturan, inte enbart på kuvertet. Observera att endast fakturor ska sändas till denna adress. Postadresserna för information och marknadsföringsmaterial är oförändrade.
Alternativt kan ni sända er faktura (i PDF-format) per e-post till nedanstående adress:
003716351438@procountor.apix.fi