Tietoa yrityksestä

Romu Keinänen on reilusti paikallinen, palveleva romuliike

Romu Keinänen Oy on metallinkierrätykseen erikoistunut perheyritys.

Konsernissamme työskentelee vakituisesti n. 74 henkeä ja liikevaihtomme oli vuonna 2022 n. 57 miljoonaa euroa.

Keräämme, vastaanotamme ja käsittelemme kierrätettävää teollisuus-, purku-, maatalous- ja yhdyskuntaromua.

Lajitellun ja käsitellyn uusioraaka-aineen toimitamme edelleen vientiin tai kotimaan teollisuuden tarpeisiin.

Asiakkaitamme ovat niin yritys, kuin yksityishenkilöt ja kierrätettävien tuotteiden koko vaihtelee sardiinipurkista sähkölaitokseen.

Haluamme olla mukana kehittämässä uusioraaka-aineen kierrätystä sekä edistää kiertotalouskulttuurin toteutumista alueellamme.

Vastuunkantaminen ympäristöstä tarkoittaa käytännöntekona myös jatkuvaa omavalvontaa sekä yhteistyötä ympäristöviranomaisien ja lähiasukkaiden kanssa.

Toimimme kolmella metalliromunkierrätykseen ympäristöluvan saaneella laitoksellamme Espoossa, Vantaalla sekä Karjaalla.

Olemme Romukauppiaiden liiton jäsen.

Espoon laitos

Espoon Kauklahden käsittelylaitos on Romu Keinänen Oy:n ensimmäinen romupiha ja se on perustettu vuonna 2001.

Piha on Romu Keinänen Oy:n pienin romupiha 0,33 hehtaarin alalla.

Kauklahden toimipiste toimii edelleen niin sanottuna pääkallopaikkana.

Espoo palvelee pääkaupunkiseudun yritys- ja yksityisasiakkaita.

Espoon toimipisteellä käsiteltiin vuonna 2022 liki 3700 kpl romuajoneuvoja.

Ostamme ja otamme vastaan metalliromua ja värimetalleja sekä yrityksiltä että kotitalouksilta. Olemme myös romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste.

Karjaan laitos

Karjaan Bäljarsissa sijaitseva 1,58 hehtaarin käsittelylaitos on perustettu vuonna 2008 ja palvelee erityisesti läntisen Uudenmaan yritys- ja yksityisasiakkaita.

Karjaan laitoksen erittäin tehokkaan käsittelykapasiteetin vuoksi otamme myös kauempaa tulevat täydet rekkakuormat mieluiten vastaan Karjaan laitoksellemme. Laitoksen tuotantokapasiteetista vastaa Metso Lindemannin 1000 tn teräsleikkuri.

Karjaalla on käytössä myös nosturi, jolla kyydistä saadaan nostettua jopa 45tn painoiset kappaleet. Meillä on myös oma polttoleikkausryhmä, joten suurien ja hankalan mallisten kappaleiden paloittelu ja käsittely onnistuu Karjaalla helposti.

Karjaalla jalostetaan käytännössä lähes kaikki musta rauta. Karjaalta on erinomaiset kulkuyhteydet Inkoon Satamaan, josta laivataan pääsääntöisesti kaikki meiltä lähtevä teräsromu.

Ostamme ja otamme vastaan metalliromua ja värimetalleja sekä yrityksiltä että kotitalouksilta. Olemme myös romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste.

 

Vantaan laitos

Vantaan Seutulassa sijaitseva 1,76 hehtaarin romupiha on avattu vuonna 2018.

Vantaan toimipiste palvelee pääkaupunkiseudun sekä itäisen Uudenmaan yritys- ja yksityisasiakkaita.

Vantaan laitoksella jalostetaan ja kontitetaan käytännössä kaikki yrityksemme värimetallit.

Laitokselta löytyy oma leikkuri sekä kaksi konttipakkaria.

Hyvät liikenneyhteydet Vuosaaren satamaan, josta jalostetut värimetallimateriaalit pääsääntöisesti lähtevät eteenpäin kohti teollisuusasiakkaitamme.

Ostamme ja otamme vastaan metalliromua ja värimetalleja sekä yrityksiltä että kotitalouksilta. Olemme myös romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste.

Metalli uusiokäyttöön

Kierrätysmetalleilla korvataan neitseellisen raaka-aineen käyttöä metalliteollisuudessa. Samalla säästyy suuret määrät energiaa niin kuljetuksissa kuin teollisuuden eri prosesseissa. Parhaiten pystymme huolehtimaan ympäristöstämme keräämällä kierrätyskelpoista materiaalia ja käsittelemällä se mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-aineeksi teollisuudelle.

Tehokas kierrätys vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, säästää energiaa ja ympäristöä sekä vaikuttaa kestävään kehitykseen positiivisesti.

kierratys

Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusperiaatteet

 • Romu Keinäsen toiminnan ytimessä ovat paikallisuus, helposti lähestyttävyys, luotettavuus ja yksilöllinen palvelu.
 • Tehokkuutemme, asenteemme ja sitoutuneet työntekijämme takaavat toimintamme korkean laadun, mikä edistää asiakkaidemme liiketoimintaa ja ympäristöarvoja nyt ja tulevaisuudessa.
 • Laatu, ympäristönsuojelu ja turvallisuus korostuvat kaikessa mitä teemme.
 • Prosessimme ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Arvioimme ja kehitämme niitä jatkuvasti.
 • Tunnistamme toimintamme riskit ja mahdollisuudet ja varaudumme niihin etukäteen.
 • Jokainen työntekijämme vastaa laadusta, ympäristöstä ja turvallisuudesta oman toimintansa osalta ja toimii esimerkkinä muille.
 • Työntekijöillämme on oikeus keskeyttää työskentely, jos olosuhteet ovat turvattomat tai jos työn laatu vaarantuu.
 • Mielestämme kaikki laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamat ovat vältettävissä. Jos poikkeamia kuitenkin tapahtuu, tunnistamme, raportoimme ja tutkimme ne ja estämme niiden uusiutumisen.
 • Noudatamme toiminnassamme lakeja ja määräyksiä.

Ota yhteyttä

  Lähin toimipaikkasi: *

  Haluan: *