Romu Keinäselle myönnettiin ISO 14001-, 45001- ja 9001-sertifikaatit!

DNV – Business Assurance on myöntänyt Romu Keinänen Oy:lle ISO 14001-, ISO 45001 ja ISO 9001 -sertifikaatit! Sertifiointi kattaa kaiken Romu Keinäsen toiminnan: kierrätyspalveluiden myynnin ja kierrätysmateriaalien ostamisen, keräilyn, kuljettamisen, käsittelyn ja toimittamisen loppuasiakkaille kierrätykseen.

 

Sertifikaatit kertovat asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ympäristö-, työterveys ja -turvallisuus- sekä laatustandardien noudattamisesta ja sitoutumisestamme jatkuvaan parantamiseen. Yhdessä sisäisten toimintamalliemme ja arvojemme kanssa sertifikaatit luovat hyvän perustan yrityksemme kehitykselle yhtenä maamme merkittävimmistä metallinkierrättäjistä.

 

”Sertifiointiprosessi on vaatinut meiltä paljon työtä, mutta se ei tässä porukassa ole millään muotoa ollut raskasta tai hankalaa. Päinvastoin”, sanoo EHSQ-johtajamme Marko Walavaara ja jatkaa: ”Sertifikaatit ovat yksi tehokkaimmista keinoista osoittaa kaikille toimivamme luotettavasti, vaatimustenmukaisesti ja vieläkin paremmin. Vastuullisuus ei ole vain sana, se on tapamme toimia.”

 

Standardit pähkinänkuoressa:

  • ISO 9001 perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin laadunhallintaperiaatteisiin: vahvaan asiakaskeskeisyyteen, ylimmän johdon motivaatioon ja osallistumiseen, prosessimaiseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Standardi parantaa osaltaan kykyä tuottaa jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset.
  • ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Siinä määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset.
  • ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa vaaratekijät ja arvioi toimintaansa ja palveluihinsa liittyvät työterveys- ja työturvallisuusriskit. Lisäksi määritetään tarvittavat tarkastukset ja asetetaan selkeät tavoitteet ja päämäärät työsuojelun tason parantamiseksi.